Asfaltiranje puteva u MZ Trepče

Počeli su radovi na pripremi i asfaltiranju puteva Bare-Zlatići i put Grab u MZ Trepče. Izvođač radova je firma AB trans doo Tešanj. Projekti se nalaze na listi kapitalnih projekata za 2022. godinu.

O Press Opcine