Sastanak sa predstavnicima MZ Raduša

Općinski načelnik sa saradnicima organizovao je radni sastanak sa predstavnicima MZ Raduša i JP Rad. Na sastanku se razgovaralo o načinu upravljanja izgrađenom kanalizacionom mrežom u MZ Raduša i mogućnostima unapređenja saradnje sa JP Rad. Također, razgovaralo se o izazovima sa kojima se ova MZ susreće u pripremi realizacije kapitalnih projekata za 2022. godinu, posebno sa aspekta gradnje kućnih priključaka na kanalizacioni sistem, gradnju trotoara Kotlanice i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, pitanjima sanacija poslije poplava i planovima za naredni period. Naglašeno je da će Općina pružiti odgovarajuću podršku u realizaciji redovnih poslova. Razgovaralo se i o održavanju lokalnih cesta i projektovanju rekonstrukcije LC Raduša-Jevadžije-Jelah. Dogovoreni su konkretni zaključci koji će poboljšati realizaciju dogovorenih projekata u narednom periodu, kao i otkloniti eventualne poteškoće sa kojima se organi MZ susreću.

O Press Opcine