Asfaltiranje puteva na području općine Tešanj

Završeno je asfaltiranje dionice puta Piljužići-Komin. U toku je izrada bankina, a pripremljena je i trasa za asfaltiranje puta Križ-Blaževci.

Izvođač radova je firma Geo put doo Maglaj, a projekat finansiraju Vlada ZDK i Općina Tešanj.

O Press Opcine