Anketa godišnjeg istraživanja farmi 2022

Federalni zavod za statistiku obavještava da će se na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH (“Sl. novine Federacije BiH” broj 63/03 i 9/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (“Sl. novine Federacije BiH” broj 9/22), u periodu od 01.12. do 15.12.2022. godine, na teritoriji Općine Tešanj provesti Anketa Godišnjeg istraživanja farmi 2022 (GIF).

Anketiranje na terenu obavljaju ovlašteni anketari koji na uzorkom izabranim domaćinstvima prikupljaju podatke o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (animalna i biljna).

Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci su povjerljivi. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je odredbama Zakona o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

O Press Opcine