Elektronsko izdavanje dozvola

Općinski načelnik sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima USAID-ovog Projekta E-uprave kako bi razgovarali o širem aspektu elektronske uprave u BiH i konkretnim planovima za 2023. godinu.

Općina Tešanj provodi pripremne aktivnosti za implementaciju sistema elektronskog izdavanja dozvola kojom bi se procedure izdavanja odobrenja za izgradnju objekata pojednostavile u tehničkom smislu što podrazumijeva kvalitetniju i bržu komunikaciju sa svim učesnicima (podnosioci zahtjeva, ministarstva, agencije, javna preduzeća i dr.) uključujući i unapređenje interne komunikacije. Implementacija sistema trebala bi da doprinese samom unapređenju procedura čime bi se izbjeglo i nepotrebno dupliranje dokumentacije te ubrzao sam postupak izdavanja dozvola.

Općina Tešanj je jedna od pet općina u BiH koja je uključena u USAID-ov projekat E-uprave u Bosni i Hercegovini. Projekat je pokrenut u aprilu 2020.godine te se sastoji od nekoliko aktivnosti, a jedna od njih je automatiziranje procesa javne uprave kreiranjem elektronskog sistema za izdavanje građevinskih e-dozvola u odabranim općinama.

O Press Opcine