Sastanak sa predstavnicima MZ Jelah

Općinski načelnik sa saradnicima, organizovao je radni sastanak sa predstavnicima organa MZ Jelah. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima unaprijeđenja te saradnje, stepenu realizacije zaključaka sa prethodnih sastanaka, realizaciji kapitalnih projekata za 2022. godinu, nastavku gradnje sportske dvorane, projektovanju mikrolokacije centar Jelah i mnogim drugim izazovima sa kojim se susreću organi MZ Jelah tokom svoga rada. 

Dogovoreni su konkretni zaključci koji će poboljšati realizaciju dogovorenih projekata u narednom periodu, kao i otkloniti eventualne poteškoće sa kojima se organi mjesne zajednice susreću. Razgovaralo se i o pripadajućim sredstvima za rad organa, statusu tehničkog sekretara mjesne zajednice jer je trenutni sekretar ispunio uslove i podnio zahtjev za penzionisanje, te kakve su mogućnosti izbora lica koje će moći odgovoriti na izazove. Predstavnicima MZ Jelah uručen je idejni projekat za uređenje EKO Oaze Rastoke.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima MZ Jelah na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredine koje oni predstavljaju.

O Press Opcine