Delegacija Vlade ZDK posjetila Tešanj

Premijerka ZDK Amra Mehmedić i ministri u Vladi ZDK boravili su danas u službenoj posjeti Općini Tešanj. Delegaciju su primili Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima. Tokom sastanka, razgovaralo se o saradnji dva nivoa vlasti i projektima koji se realizuju na području općine Tešanj.

“Razgovarali smo o prioritetnim projektima za općinu Tešanj koji su u kantonalnoj nadležnosti. Riječ je o projektima gradnje osnovne škole u Medakovu, uređenja regionalne ceste na dionici između Tešnja i Jelaha i ukupnog održavanja, zatim vraćanja dijela sredstava vodnih i drugih naknada, koja se namjenski troše u gradnji vodovoda i kanalizacije.
Iskoristio sam priliku da ukažem da je općina Tešanj druga po broju stanovnika u ZDK, da se sa ovih prostora uplaćuje mnogo više poreza nego iz drugih sredina i da opravdano očekujemo povrat sredstava u projekte za dalji razvoj općine Tešanj i Kantona”rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Tokom sastanka u općini Ministri u Vladi ZDK i saradnici Općinskog načelnika iznijeli su svoja viđenja prioritetnih područja djelovanja.

“Načelnik nas je upoznao sa svim projektima koji su inicirani i koji su započeli, koji su se započeli implementirati sa prošlim sazivom Vlade, nema nikakvih razkloga da se ti projekti privedu kraju sa novim sazivom Vlade i zaista očekujemo partnersku saradnju i jako dobru saradnju sa Općinom Tešanj u svim oblastima odnosno nadležnostima koje su kantonalne. Posao kantona, odnosno ove Vlade, jeste da u saradnji sa Općinama rješavamo sve administratzivne barijere koje postoje, a posebno u ovom dijelu razvoja privrede, izrade prostorno-planske dokumentacije tako da imamo dosta zajedničkog posla u narednom periodu”Amra Mehmedić, premijerka Vlade ZDK

Nakon održanog sastanka, delegacije Općine Tešanj i Vlade ZDK posjetile su i gradilište novog objekta OŠ 9. septembar u Medakovu. Svi grubi radovi do krova su završeni, i do sada je uloženo cca 1,3 miliona KM, pri čemu je općina izdvojila više od 50% uloženih sredstava.

O Press Opcine