Sastanak sa predstavnicima MZ Miljanovci-Lončari

Općinski načelnik sa saradnicima organizovao je radni sastanak sa predstavnicima organa MZ Miljanovci-Lončari. Ovom prilikom se razgovaralo o realizaciji projekata iz 2022. godine, planu kapitalnih investicija za 2023. godinu i načinu raspodjele sredstava za realizaciju Plana kapitalnih investicija. Općinski načelnik se osvrnuo na stepen realizacije kapitalnih projekata i probleme u realizaciji koji su prvenstveno izazvani velikim rastom cijena goriva i sirovina, te cijeni radne snage tokom 2022.godine što je izazvalo velike probleme i često ponavljanje postupaka javnih nabavki. Načelnik je prisutnima obrazložio i način na koji se vrši raspodjela pripadajućih sredstava mjesnim zajednicama, a na osnovu Odluke OV Tešanj. Tokom sastanka, razgovaralo se i o uslovima u OŠ Džemal Bijedić, pitanju zagrijavanja školske dvorane, kao i sanaciji puteva nakon izvedenih radova na kanalizaciji, te povećanju društvenog sadržaja na području ove mjesne zajednice.

O Press Opcine