Završena sanacija kazamata

Sanacija kazamata na Gradini je završena. Izvedeni su radovi na kazamatima ispod zastave, izrada poda od kamenog materijala sa hidroizolacijom i armirano-betonskom podlogom, zatim dersovanje postojećih zidova i plafona, kao i izrada novih elektroinstalacija sa ugradnjom rasvjetnih tijela. Sredstva za realizaciju projekta su obezbijeđena u Budžetu Općine Tešanj. Izvođač radova je ELEZ CONTRUCTION doo Tešanj.

 

O Press Opcine