Oprema za Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Tešanj

Za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj, za zaštitu i spašavanje na vodi, nabavljen je vanbrodski motor za čamac. Ranije je nabavljen čamac, tako da je sada oprema kompletirana.

O Press Opcine