Sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica

U društvenom centru Dobropolje Mekiš, Općinski načelnik sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima organa mjesnih zajednica. Glavna tema sastanka je izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2022. godinu te provjera spremnosti projekata koji su kandidovani od strane mjesnih zajednica a usvojeni kroz Plan kapitalnih investicija za 2023 godinu. Predstavnicima mjesnih zajednica je pojašnjena otežana realizacija tokom 2022. godine zbog enormnog rasta cijena rada, roba i usluga, ali i da su svi projekti koji su ispunjavali uslove realizovani ili je ugovorena realizacija. Predstavnicima MZ je preneseno da će ove godine ranije biti pokrenuti postupci javnih nabavki, te da je za one projekte koji su spremni (projektna dokumentacija, pribavljena potrebna odobrenja i rješeni IPO) potrebno planirati realizaciju u prvom ciklusu. Pored glavne teme razgovarano je još i o izazovima sa kojima se općinska uprava i MZ susreću tokom realizacije poslova na ljetnom i zimskom održavanju puteva, rada općinskih službi kao i realizaciji projekata od općeg interesa (akcija proljetnog čišćenja, kanalizacija, škola Medakovo, nove količine pitke vode kroz gradnju novih bunara, utopljavanje dvije škole).

Najavljeni su i izazovi koji nas sve zajedno očekuju zbog početka gradnje autoputa na koridoru 5c dionica Putnikovu brdo-Medakovo koji su u toku, a za dipnicu Medakovo-Ozimice, ugovor je potpisan, početak gradnje se očekuje u narednom periodu i rok za realizaciju radova na ovoj dionici je tri godine.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima MZ na dolasku i na svemu što rade u svojim sredinama, isključivo na volonterskoj osnovi, a s ciljem stvaranja povoljnijih uslova za život i rad svih građana općine Tešanj. Na sastanku su prisustvovali predstavnici 20 mjesnih zajednica i predstavnici Službe nadležne za saradnju sa mjesnim zajednicama.

O Press Opcine