Budžet za građane za 2023. godinu

Općina Tešanj je i ove godine izradila Budžet za građane kao svojevrstan vodič koji na jednostavan način prikazuje kako se planira prikupiti i trošiti novac iz budžeta Općine tokom 2023. godine. Vodič je namijenjen svima koji žele da se upoznaju sa procesom budžetiranja, prate realizaciju općinskih ciljeva i finansiranja svih aktivnosti koje se podržavaju općinskim budžetom. Cilj ovakvog pristupa je da se javnosti omogući bolji uvid i razumijevanje načina na koji lokalne vlasti planiraju, raspodjeljuju i troše sredstva iz budžeta Općine.
Nadamo se da će ovaj vodič omogućiti bolje razumijevanje budžetskog procesa i veće sudjelovanje građana u izradi narednih općinskih budžeta.

O Press Opcine