28. godisnjica od Obnoviteljske skupštine OO SDP BiH Tešanj

OOSDPBiH Tešanj

Drug Nijaz Duraković, tadašnji predsjednik SK BiH – SDP BiH,  je na početku ratnih dešavanja 1992. godine, dao instrukciju članovima i rukovodstvu partijskih organizacija da privremeno apstiniraju od političkog djelovanja, odnosno zamrznu rad partijskih organizacija, te da se u svom punom kapacitetu stave na raspolaganje Armiji BiH, a s ciljem odbrane jedine nam domovine Bosne i Hercegovine od agresorskih nasrtaja.

Prema ovim instrukcijama postupio je i SDP BiH Tešanj, te u periodu 1992 – 1995. godine zamrzava svoj rad.

Kada se već nazirao završetak ratnih dešavanja, rukovodstvo SDP BiH procijenilo je da su stekli  uslovi za oživljavanje rada partije, te tako posebnim Rješenjem imenuje i povjerenike po Općinskim organizacijama.

I naša općinska organizacija, je među prvim lokalnim sredinama, otpočela pripreme za obnoviteljsku skupštinu već u decembru 1994. godine.

Smail Galijašević, kao Povjerenik za OO SDP BiH, formira Inicijativni odbor, koji je, kad je procjenjeno da su se stekli uslovi, donio Odluku o sazivanju Obnoviteljske skupštine OO SDP BiH Tešanj, za subotu, 29. aprila, 1995. godine.

U prisustvu 61.delegata,  održana je Skupština na kojoj su usvojeni osnivački dokumenti i izabrano rukovodstvo naše lokalne organizacije u ratnim uslovima.

Za predsjednika u nastupajućem mandatu  izabran je drug Salih Brkić.

Od tada, učešćem u Prelaznom Općinskom vijeću Tešanj, pa do danas, SDP BiH Tešanj aktivno učestvuje u političkom životu  naše lokalne zajednice, a putem svojih predstavnika i u organima izvršne i zakonodavne vlasti na višim nivoima.

Kroz ovih 28. godina, u svom radu, imali smo i uspona i padova, ali OO SDP BiH Tešanj je izrasla  u jednu od najorganizovanijih i najjačih  općinskih organizacija  SDP-a u BiH, što potvrđuje i činjenica da se zadnji nekoliko izbornih ciklusa nalazimo među najjačim organizacija po ostvarenom izbornom rezultatu.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim našim članovima i aktivistima koji su u proteklih 28 godina dali svoj doprinos i pomogli u očavanju i jačanju ideje socijademokratije na ovim prostorima.

 

                                                                                           Komisija za informisanje

                                                                                           OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj