Završne pripreme za početak gradnje dionice Koridora Medakovo-Ozimice

Izvršni direktor za projektovanje i građenje JP Autoceste FBiH Ešef Džafić sa saradnicima posjetio je općinu Tešanj. Sastanak je upriličen na temu priprema za početak gradnje na još jednoj dionici Koridora 5c kroz Tešanj (Medakovo-Ozimice). Općinski načelnik je informisao predstavnike Autocesta o dijelu preostalih slučajeva eksproprijacije. Osim toga razgovarano je o organizaciji radova, kako bi se umanjili negativni efekti po lokalnu zajednicu. Uskoro se očekuje zvanično uvođenje izvođača u posao.
Razgovarano je i o aktuelnim radovima Putnikovo Brdo-Medakovo i problemima koji se pojavljuju (prekidi instalacija vode, električne energije i telefonije, oštećenju lokalnih puteva, zastojima u saobraćaju i sl.). Sve dosadašnje primjedbe su zapisnički konstatovane. Tražena je veća odgovornost izvođača i brža reakcija na primjedbe lokalne zajednice.

O Press Opcine