Javni poziv – investicije u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno –prehrambenih proizvoda

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno –prehrambenih proizvoda

U okviru projekta  EU4AGRI  objavljen je novi  Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing  poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju manje od 250 radnika, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba, prerade žitarica, te proizvodnja gotove hrane i jela.

Prijave se mogu podnijeti od 09. maja 2023. godine dok je krajnji rok 20. juni 2023. godine do 15:00 sati.

Sve informacije vezano za javni poziv su dostupne na linku https://eu4agri.ba/javni-pozivi/

O Press Opcine