Posjeta općinama u Italiji

Tokom vikenda Općinski načelnik sa saradnicima i KUD Pobjeda posjetio je nekoliko talijanskih općina u kojima živi bosanskohercegovačka i tešanjska dijaspora. Posjeta je oeganizirana kao saradnja općina Tešanj, Maglaj i Zavidovići sa pet općina u regiji Bresha: Rogno, Costa Volpino, Pian Camuno, Angolo Terme i Salero. Zvanično je otvoren Park prijateljstva u kojem se nalazi i spomenik Srebrenici. Posjeta je uključivala susrete sa dijasporom, organizaciju sportskih i kulturnih događaja, te susrete sa institucijama Italije. Organizator susreta bilo je udruženje Ljiljan.

Osim posjete pomenutim općinama, tokom nedjelje je organizirana posjeta općini Piacenza i Mreži mladih Piacenza, u kojoj je organiziran i večernji koncert KUD Pobjeda.

O Press Opcine