Preporuke kod pronalaska mina i NUS-a

Proljeće je i pojačane su aktivnosti stanovništva na poljoprivrednim i šumskim površinama, te i veća mogućnost pronalaska neekplodiranih ubojnih sredstava.

S obzirom da je učestala pojava pronalaska NUS-a na cijelom području općine, Služba civilne zaštite skreće pažnju svim građanima, da kada uoče mine ili NUS, bez obzira da li se nalaze na području općine ili van nje, odmah obavijeste civilnu zaštitu (121) ili policiju (122), te da ne pokušavaju sami ukloniti iste. Posebno ističemo nepromišljen ulazak u označena minska polja sa ciljem eksploatacije šuma, branje gljiva, lov i sl., čime se direktno ugrožava vlastiti život, ali i život drugih prisutnih osoba.

Također, minske oznake koje upozoravaju na postojanje minske opasnosti treba strogo poštivati i nikako ne uništavati ili uklanjati, jer time se čini kažnjivo djelo.

O Press Opcine