Održana 25. (tematska) sjednica Općinskog vijeća

U petak, 26.05.2023. godine sa početkom u 14:30 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj održana je 25. (tematska) sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

  1. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2022. godinu,
  2. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2022. godinu,
  3. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2022. godinu,
  4. Informacija o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2022. godini:

-JU Opća Biblioteka Tešanj,

-JU Centar za socijalni rad Tešanj,

-JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

-JZU Opća bolnica Tešanj,

-JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

-JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

-JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

-JU Muzej Tešanj.

Tokom sjednice, vijećnici su raspravljali o svim tačkama dnevnog reda, koje su, uz zaključke i smjernice za rad javnih preduzeća i javnih ustanova u narednom periodu, prihvaćene.

Isti dan, održana je i edukacija vijećnika na temu: Mjesna samouprava, osnivanje i rad organa mjesnih zajednica. Predavač je bio Hasan Plančić, koordinator za rad sa MZ.

O Press Opcine