Rekonstrukcija dijela ulice Senada Hodžića u MZ Tešanj

Završeni su radovi na rekonstrukciji dijela ulice Senada Hodžića u MZ Tešanj. Izvođač radova je firma Geo-Put d.o.o. Maglaj, a nadzor nad izvođenjem radova vrši firma PROJECT MANAGER AT-ŠE d.o.o. Tešanj.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena u Budžetu Općine i iz UNDP-a, u sklopu projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Općini Tešanj, II faza.

O Press Opcine