Jačanje lokalne demokratije

Općinski načelnik Suad Huskić, u svojstvu Predsjedavajućeg Skupštine Saveza općina i gradova FBiH, u Neumu je 31. maja prisustvovao zajedničkoj sjednici Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, koju je podržao Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope.

Sjednica je bila svojevrsni vid umrežavanja koji ima za cilj da ojača saradnju i promoviše zajedničke vrijednosti, ali također i da adresira zajedničke izazove na lokalnom nivou.

Sjednici su prisustvovali načelnici i gradonačelnici – članovi predsjedništava, rukovodstva saveza, te članovi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti.

Razgovarano je o prioritetima i izazovima s kojima se susreću lokalne vlasti, zajedničkom radu dvaju saveza lokalnih vlasti i saradnji sa Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti, postavljajući temelje za jačanje zagovaranja i zajedničkih napora u cilju jačanja lokalne demokratije.

Ovaj događaj organizovan je u okviru projekta Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope u sklopu Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025. godina. Projekat ima za cilj poboljšati kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u inovativne participativne procese u Bosni i Hercegovini. Također, promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji.

Zaključeno je da će se savezi općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini uz podršku Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope obratiti nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini sa zahtjevom za punu provedbu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske.

O Press Opcine