Edukacija MZ: Informisanje građana

U utorak 27. juna 2023. godine u Društvenom centru Dobropolje-Mekiš održana je redovna edukacija predstavnika mjesnih zajednica a prema odobrenom Godišnjem planu edukacije, a tema je bila Informisanje građana, Plan integriteta sa posebnim akcentom na Uputstvo o prijavi korupcije, formiranje i održavanje facebook i web stranica mjesnih zajednica. Prezentaciju su održali službenici Općine Tešanj, Edina Kadušić i Aidin Ibrahimkadić. Predstavnici mjesnih zajednica su pokazali izuzetno interesovanje za obje prezentovane teme te su u radnom dijelu postavili niz pitanja za eventualne nejasnoće. Posebnu pažnju predstavnika MZ privukla je prezentacija aplikacije E-citizen koja je instalirana svim mjesnim zajednicama i aktivno se može koristiti kako u komunikaciji sa građanima tako i sa Općinskim vijećnicima i Općinskim službama. U nastavku radnog dijela edukacije predstavnicima MZ su pojašnjeni odgovori na često postavljena pitanja, a prvenstveno dijelovi koji se odnose na rad inspektora i predstojećih obaveza koje predstavljaju izazove za MZ. Na edukaciji je prisustvovalo 15 predstavnika iz 15 mjesnih zajednica zajednice.

O Press Opcine