Asfaltiranje puta džamija Kotlanice-Dizdari

Završeno je asfaltiranje puta džamija Kotlanice-Dizdari. Izvođač radova je firma Geo-Put d.o.o. Maglaj, a nadzor nad izvođenjem radova vrši firma PROJECT MANAGER AT-ŠE d.o.o. Tešanj.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena u Budžetu Općine i od građana.

 

O Press Opcine