Dopuna odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju lokalne ceste LC-17 Tešanj-Medakovo-Tešanjka

Dopunu odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju lokalne ceste LC-17 Tešanj-Medakovo-Tešanjka možete pogledati ovdje.

O Press Opcine