Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva u MZ Džemilić Planje i MZ Rosulje

Počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta Mehmedovići-Huskići u MZ Džemilić Planje i puta Školjića brdo u MZ Rosulje. Projekti se nalaze na listi kapitalnih projekata za 2023. godinu. Izvođač radova je Geo-put d.o.o. Maglaj.

O Press Opcine