Digitalni arhiv katastra

Općina Tešanj i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nastavljaju zajedničku saradnju na aktivnostima za implementaciju projekta upostavljanja digitalnog arhiva zbirke isprava katastra na području općine Tešanj.

Na osnovu Sporazuma o zajedničkoj implementaciji aktivnosti koje se odnose na skeniranje i označavanje katastarsko dokumetacije, koji zajedno finansiraju Općina Tešanj i FGU, izvršena je priprema za skeniranje više od 100.000 dokumenata iz zbirke isprava katastra za katastarske općine: Miljanovci Donji, Miljanovci Gornji, Mekiš, Mrkotić, Šije i Piljužići.

Izvođač radova je Geobiro d.o.o. Konjic.

O Press Opcine