Održana 27. sjednica Vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća održana 27. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2023.godine
  2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2023.godine
  3. Prijedlog Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci studentima
  4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom K.O. Tešanj I
  5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put K:O. Tešanj I
  6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put K.O. Jevadžije
  7. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu
  8. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2022.godinu.

Tokom sjednice Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su nakon rasprave, usvojene.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 02.09.2023. godine u 21,00 sat i 03.09.2023. godine u 14,00 sati.

O Press Opcine