Općina Tešanj uvodi još jedan elektronski servis

Kako bi se osigurala još veća transparentnost i informisanost u vezi sa razvojnim projektima koji utiču na lokalnu zajednicu, na općinskoj web stranici dostupna je tzv Mapa projekata. Radi se interaktivnoj bazi podataka koja omogućava pristup najvažnijim informacijamao kapitalnim projektima na području općine Tešanj. Dostupni su podaci o svakom projektu, uključujući informacije o vrijednosti i vrsti projekta, izvođaču, nadzoru, statusu izvođenja itd. Osim tabelarnog pregleda, postoji i prikaz projekata na interaktivnoj karti, što omogućava korisnicima da jasno vizualiziraju lokacije projekata. Moguće je pregledati projekte po godinama, vrsti i trenutnom statusu. Na ovaj način građanima je omogućeno bolje informisanje o projektima koji se odvijaju u njihovoj lokalnoj zajednici, a imaju i mogućnost praćenja napretka svakog pojedinačnog projekta.

O Press Opcine