Upozorenje na opasnosti od mina

Problem mina u BiH je prisutan u 145 općina ili gradova. Općina Tešanj je jedna od njih, pa se i dalje suočava sa problemom zaostalih mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), koje direktno utiču na sigurnost stanovništva. U tom kontekstu Općina Tešanj je preduzela aktivnosti koje imaju za cilj da se u što skorije vrijeme preostalo područje općine kontaminirano minama oslobodi i stavi u funkciju građanima i lokalnoj zajednici. Do tog cilja ostaje nam da i dalje zajednički preduzimamo sve potrebne radnje kako bi se zaštitili i spriječilili moguća stradanja.

Svjedoci smo da se zbog nepoštivanja propisanih mjera dešavaju minoincidenti sa vrlo čestim smrtnim ishodom. Vrijeme je intezivnih radova u šumama, koje čine većinski dio kontaminiranog područja minama, te zbog zapuštenosti predstavljaju i najveću opasnost po stanovništvo.

Služba civilne zaštite Općine Tešanj skreće pažnju svim stanovnicima općine, a i šire, da izbjegavaju ulazak u zapuštena i šumska područja u neposrednoj blizini obilježenih minskih površina, te da kada uoče mine ili NUS, bez obzira da li se nalaze na području općine ili van nje, odmah obavijeste civilnu zaštitu (121) ili policiju (122), te da ne pokušavaju sami ukloniti iste. Također, minske oznake koje upozoravaju na postojanje minske opasnosti treba strogo poštivati i nikako ne uništavati ili uklanjati.

O Press Opcine