Asfaltiranje puta u MZ Šije

Trenutno se izvode pripremni radovi za asfaltiranje puta Jaruge u MZ Šije. Radove na navedenom projektu vrši firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Sredstva za realizaciju projekta su obezbijeđena u Budžetu Općine.

O Press Opcine