Asfaltiranje puteva u MZ Bukva i MZ Novo Selo

Završeni su radovi na asfaltiranju puta Dom-Bedaci-park u MZ Novo Selo i puta Navrboci u MZ Bukva.

Sredstva za realizaciju navedenih projekata su obezbijeđena u Budžetu Općine i od građana. Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma PROJECT MANAGER AT-ŠE d.o.o. Tešanj.

O Press Opcine