Gradnja autoputa na Koridoru 5c

Općinski načelnik sa saradnicima održao je dva sastanka koji se direktno odnose na gradnju autoputa na Koridoru 5c, a koji prolazi područjem općine Tešanj.

Na prvom sastanku, pored predstavnika Općine, prisustvovali su predstavnici JP Autoceste FBiH, izvođača radova i nadzora za poddionicu Medakovo-Ozimice. Razgovarano je o planovima za naredni period i međusobnoj saradnji. Na sastanku je detaljno predstavljen projekat autoceste kroz općinu, obaveze Izvođača radova i JP Autoceste FBiH u izgradnji dionice, pritužbe lokalne zajednice i funkcioniranje pritužbenog mehanizma, te ubrzanje preseljenja, pomoć Općine i JP Autoceste FBiH pri preseljenju. Dogovorene su konkretne aktivnosti, a definisan je i način saradnje u narednom periodu te kontinuirano održavanje ovakvih sastanaka, kako bi se rješavali konkretni prijedlozi ili pritužbe.

Na drugom sastanku, pored predstavnika Općine Tešanj prisustvovao je direktor poslovnice Elektrodistribucije Doboj Jug, a tema razgovora je bila elektroinstalacije i stvaranje uslova za nesmetano snabdijevanje električnom energijom objekata u vlasništvu pravnih i fizičkih lica u naseljenom mjestu Kraševo (dio između autoputa i rijeke Usore) te snabdijevanje budućeg centra za prečišćavanje otpadnih voda. Dogovoreni su konkretni zaključci za rješavanje otvorenih pitanja.

Općina Tešanj nastavlja aktivno sarađivati sa svim pravnim subjektima uključenim u gradnju autoputa sa ciljem da se minimizira trenutni uticaj gradnje na život i rad svih njenih građana, te da se stvore uslovi za nesmetan razvoj ovog dijela općine po okončanju radova.

O Press Opcine