Prognoza vanrednog hidrološkog stanja

Agencija za vodno područje rijeke Save (AVP) i Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine (FHMZBiH) izdali su obavještenje/upozorenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period 23.09. do 25.09.2023. godine, kojim se prognozira porast vodostaja usljed obilnih padavina širom BiH. Među posebno istaknutim područijima su i područja sliva rijeka Usore i gornjeg i srednjeg sliva rijeke Bosne. S obzirom na to da su trenutno vodostaji u većim vodotocima niski, da je vegetacija još prisutna, te da je tlo nezasićeno, očekuje se njihov umjeren porast. Ono što se prognozira pri ovakvim uslovima je pojava bujičnih i urbanih poplava.

U skladu sa navedenim, preporučuje se redovno praćenje vodostaja rijeka, te preduzimanje neophodnih mjera samozaštite od poplava u cilju spriječavanja ugrožavanja života i nastanka šteta. Također se preporučuje stanovnicima u neposrednoj blizini vodotoka da izbjegavaju prilaženje obalama u slučaju porasta vodostaja, zbog mogućih erozija usljed djelovanja vode.

Neophodno je blagovremeno zaštiti poljoprivrednu i drugu opremu i životinje, te prema procjeni blagovremeno je izmjestiti iz ugroženog područja.

Izbjegavati korištenje motornih vozila u zoni plavljene površine, sa ciljem spriječavanja blokiranja vozila i ugrožavanja života. Zbog najavljenih padavina, upozoravamo vozače motornih vozila na pojavu vode na cesti, te da strogo vožnju prilagode uslovima na putu sa ciljem spriječavanja saobraćajnih nesreća i ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju.

Nije rijetka pojava i padanja stabala usljed erozije tla oko istih, a koja mogu ugroziti živote ljudi i prouzrokovati štetu, te obustaviti odvijanje saobraćaja i usporiti angažovanje hitnih službi.

Česta popratna pojava obilnijih padavina je pojava klizišta, pa se upozorenje odnosi i na ovu pojavu na cijelom području općine.

Sve navedeno nas upućuje na pravovremeno preduzimanje neophodnih preventivnih mjera, kako bi smanjili mogućnost ugrožavanja ljudi i životinja i nastanak materijalnih šteta.

O Press Opcine