Sastanak u Gender centru Vlade FBiH

U prostorijama Gender Centra Vlade FBiH, predstavnici Općine Tešanj prisustvovali su donatorskom sastanku sa Agencijom za rodnu ravnopravnost Vlade Švedske   a u cilju pregovora za uspostavu FIGAP III programa – finansijskog mehanizma za realizaciju obaveza iz GAP BIH. Pored predstavnika Općine Tešanj sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnih ministarstava pravde, finansija i poljoprivrede, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Agencije za ravnopravnost spolova, Privredne komore FBiH, Fondacije Infohouse i  Srednjobosanskog kantona. Na sastanku  su predstavljeni rezultati ranijeg programa, kao i prilike i izazovi sa kojima su se institucionalni mehanizmi susretali ali i planovi za buduću saradnju te očekivanu podršku od projekta FIGAP III.

 

O Press Opcine