Sastanak sa predsjednicima Savjeta MZ

Općinski načelnik sa saradnicima održao je sastanak sa predsjednicima Savjeta MZ. Glavna tema sastanka je stepen realizacije kapitalnih projekata za 2023. godinu,a razgovarano je i o projektima za koje su potpisani ugovori, projektima za koje još nije okončana procedura te kandidovanje projekata za naredni period 1+2 godine. Tražena je ozbiljnost prilikom kandidovanja po principu da se za 2024. godinu kandiduju spremni projekti za realizaciju (projektna dokumentacija, pribavljena potrebna odobrenja i rješeni imovinsko-pravni odnosi). Za projekte koji su planirani za 2025. i 2026. godinu tokom sljedeće godine potrebno je uraditi projektnu dokumentaciju i pokrenuti proceduru pribavljanja potrebne dokumentacije, a sve u cilju postizanja veće spremnosti i brže i kvalitetnije realizacije Plana kapitalnih investicija. Pored glavne teme razgovarano je još i o izazovima s kojima se općinska Uprava i MZ susreću tokom realizacije poslova na ljetnom i zimskom održavanju puteva, održavanju rasvjete, rada općinskih Službi kao i realizaciji projekata od općeg interesa (kanalizacija, škola Medakovo, nove količine pitke vode kroz gradnju novih bunara, izgradnja mosta između Orašje i Džemilić Planja, utopljavanje dvije škole itd.).

Ovom prilikom, rpedsjednicima Savjeta MZ je predstavljena i Mapa projekata koja se nalazi na općinskoj web stranici i dostupna je za organe MZ i sve građane tako da mogu imati podatke gdje se radio projekat, kolika je vrijednost, izvođač, nadzor i mnogi drugi podaci koji će pomoći organima MZ u radu.

Najviše pitanja koja su postavljena odnosila su se na gradnju autoputa na koridoru 5c, na dionici Putnikovo brdo-Medakovo, te pripreme radova na dionici Medakovo-Ozimice koje traju, a zvanični početak radova je planiran za 01.12.2023.godine. Predstavnicima MZ su dati odgovori na postavljena pitanja, ponovo prezentovane upute za podnošenje prijava i pritužbi, te traženo maksimalno angažovanje organa MZ tokom gradnje kako bi minimizirali uticaj gradnje na svakodnevni život i rad.

Općinski načelnik se zahvalio predsjednicima Savjeta MZ na dolasku i na svemu što rade u svojim sredinama, isključivo na volonterskoj osnovi, a s ciljem stvaranja povoljnijih uslova za život i rad svih građana općine Tešanj.

O Press Opcine