Saziv za 29. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

29. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u utorak, 31.10.2023. godine s početkom u 15:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 29. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2023.godine,
  2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2024. godinu,
  3. Nacrt Odluke o upravljanju, raspolaganju i sticanju nekretnina Općine Tešanj,
  4. Prijedlog Odluke o finansijskoj podršci školovanju u akademskoj 2023/2024. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju statusa javnog dobra-puta, lokalitet “GOBELJA”
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašavanju nevladinih oranizacija od posebnog interesa za općinu Tešanj
  7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JP “RAD” Tešanj za postavljanje fotonaponskih elektrana,
  8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 28.sjednici OV

4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 04.11.2023.godine u 21,00 h i 05.11.2023.godine u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine