Održana 29. sjednica Vijeća

U Maloj sali Centra za kulturu i obrazovanje u utorak, 31. oktobra sa početkom u 15,00 sati održana je 29. sjednica Općinskog vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2023.godine,
  2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2024. godinu,
  3. Nacrt Odluke o upravljanju, raspolaganju i sticanju nekretnina Općine Tešanj,
  4. Prijedlog Odluke o finansijskoj podršci školovanju u akademskoj 2023/2024. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju statusa javnog dobra-puta, lokalitet “GOBELJA”
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašavanju nevladinih oranizacija od posebnog interesa za općinu Tešanj
  7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JP “RAD” Tešanj za postavljanje fotonaponskih elektrana,
  8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Tešanj.

Na sjednici je usvojen Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2024. godinu koji je upućen u javnu raspravu.  Tokom sjednice Vijeće je raspravljalo i o ostalim tačkama dnevnog reda koje su nakon rasprave, usvojene.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj je 04.11.2023.godine u 21,00 h i 05.11.2023.godine u 14,00 h.

O Press Opcine