LINK mreža: Studijska posjeta Ivanić Gradu i Čazmi

Centar za ekologiju i energiju, kao osnivač LINK mreže, u saradnji sa Fondacijom Heinrich Boll (HBC) organizovao je studijsku posjetu Ivanić Gradu i Čazmi u periodu od 27.11.2023.godine do 29.11.2023.godine.

U sklopu programa izvršen je oblilazak niskoenergetskog naselja Poljana, obilazak centra Grada rutom 3 crna zlata Moslavine (prezentator je bila Ana Gašparović, ostvareno je i prisustvo susretu u Organizaciji Zelene energetske zadruge “Mjesto dobre energije – Ivanić-Grad”, obilazak solarne elektrane Spomen Dom Alojz Vulinec; te prisustvo na predavanju “Kako do vlastite solarne elektrane” (Martin Madaras – Grad IvanićGrad).

Također, članovi LINK mreže su posjetili Biološko kupalište i šetnice Medjame u Čazmi te poduzeće Aquachem d.o.o., projektanta i izvođača navedenog objekta. Biološki bazen je izgrađen sredstvima EU fondova i grada Čazma. Prečišćavanje vode u bazenu se ne radi hemijskim sredstvima. Dana 29.11.2023. godine održan je sastanak članica LINK mreže te su tom prilikom svi predstavnici LINK mreže izvršili prezentaciju svojih dostignuća i saznanja iz oblasti zaštite životne sredine.

Svi predstavnici LINK mreže su upoznati sa inicijativom za potpisivanje Povelje o pristupanju ”Balkan solar roofs”. Pridruživanjem inicijativi, jedinicama lokalne samouprave bit će osiguran: pristup online alatu za izradu postera sa prikazom sudionika, njihovih poruka i iskustava vezano za proizvodnju i korištenje obnovljivih izvora energije, prilika za mapiranje i istraživanje mogućnosti ugradnje solarnih i fotonaponskih panela na objekte u javnom i privatnom vlasništvu, prilika za razmjenu iskustava i međusobno povezivanje s predstavnicima jedinica lokalnih samouprava s područja Balkanskog poluotoka, kao i sa relevantnim europskim mrežama.

O Press Opcine