Održana Konferenciju o učešću građana u donošenju odluka na lokalnom nivou u BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je Konferenciju o učešću građana u donošenju odluka na lokalnom nivou u BiH, na koju je pozvala Općinskog načelnika Suada Huskića da predstavi dobre prakse iz Tešnja. Povod su rezultati Studije i nezavisnog istraživanja u kojem se Tešanj izdvajao kao uspješna lokalna zajednica u području participativnosti.

Cilj konferencije je bio da omogući razgovor između predstavnika općinskih i kantonalnih vlasti, medija, nevladinih i međunarodnih organizacija u BiH o praksi učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou, da identifikuje olakšavajuće i otežavajuće faktore i da predloži naredne korake. Učesnici su imali priliku da analiziraju postojeće mehanizme, uključujući njihove dobre strane i slabosti, kao i da istaknu stečena iskustva i najbolje primjere iz prakse u državi i u regionu. Na konferenciji je istaknuta važnost aktivnog učešća građana te jačanja implementacije ovog demokratskog načela.

O Press Opcine