Oprema za zaštitu i spašavanje

U skladu sa Planom opremanja struktura civilne zaštite i zaštite od požara za 2023. godinu ovih dana isporučena je značajna oprema namjenjenja za provođenje mjera zaštite od požara i zaštite od poplava. Radi se o opremi koja će imati značajnu ulogu provođenju mjera zaštite i spašavanja. Oprema je nabavljena za potrenbe Profesionalne vatrogasne jedinice i službe zaštite od požara (DVD Jelah i DVD Tešanj 1905). Dobavljač opreme je preduzeće FINANC d.o.o. Mostar.

Ukupna vrijednost nabavljene opreme je 23.341,50 KM.

O Press Opcine