Ambulantno vozilo za potrebe Doma zdravlja

Općinski načelnik Suad Huskić i Direktorica Doma zdravlja Mersiha Fejzić potpisali su Sporazum o sufinansiranju nabavke ambulantnog vozila za potrebe Doma zdravlja u Tešnju i izradu prilaza ambulanti u MZ Trepče. Radi se o projektima za koje je Općina Tešanj u Budžetu za 2024. godinu obezbijedila 85 000 KM, a koji će poboljšati uslove za rad i boravak u Domu zdravlja u Tešnju.

O Press Opcine