Upozorenje na neeksplodirana ubojna sredstva

Dana 20.02.2024. godine od strane Tima za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (TUN tim) u saradnji sa Službom civilne zaštite izvršeno je uklanjanje prijavljenih zaostalih neekslodiranih ubojnih sredstva (NUS) na području Crnog vrha (Kahvica). Sve aktivnosti su provedene u skladu sa utvrđenim procedurama na uklanjanju NUS-a.

Zbog toplijeg i suhog perioda pojačane su aktivnosti stanovništva na poljoprivrednim i šumskim površinama, a samim tim i veća mogućnost pronalaska neekplodiranih ubojnih sredstava. Ono što može da nosi negativne posljedice u provođenju ove mjere jeste neadekvatan i neodgovoran odnos kod pronalaska NUS-a. Krajnje neodgovorno je diranje i premještanje pronađenog NUS-a, posebno u blizini linija razgraničenja, zbog mogućeg ulaska u minsko sumnjivu površinu.

Zbog toga, i ovom prilikom, upozoravamo stanovništvo na dosljedno provođenje mjera pri pronalasku NUS-a, koje se odnosi da se isti ne dira, premješta, da mu se ne prilazi zbog mogućeg ulaska u minsko sumnjivu površinu, a sve u cilju smanjenja mogućnosti da dođe do stradanja ljudi.

Ukoliko je NUS uočen, potrebno je odmah obavijestiti Operativni centar civilne zaštite na broj telefona 121 (032/650-439) ili Policijsku stanicu Tešanj na broj telefona 122.

Također, minske oznake koje upozoravaju na postojanje minske opasnosti treba strogo poštivati i nikako ne uništavati ili uklanjati, jer time se čini kažnjivo djelo i dodatno ugrožavaju ljudi koji se kreću u blizini sumnjive površine.

O Press Opcine