Sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja

U kabinetu Načelnika održan je sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja sa područja općine Tešanj kako bi se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima na provođenju Javnog konkursa za izradu idejnog rješenja Centralnog spomen obilježja poginulim borcima, šehidima i civilnim žrtvama rata u Tešnju.

Ranije je pokrenuta inicijativa za promjenu izgleda Centralnog spomen obilježja u Tešnju, nakon čega je analizirana odluka Općinskog vijeća, urađen projektni zadatak, te raspisan javni konkurs za idejno rješenje.

Ovom prilikom, predstavnicima boračkih udruženja predstavljeno je idejno rješenje novog izgleda Centralnog spomen obilježja , a u narednom periodu projekat će biti predstavljen Općinskom vijeću, ali i široj javnosti.

O Press Opcine