Saziv za 36. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

36. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u ponedjeljak, 03.06.2024. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 36. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2023. godinu,
 2. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2023. godinu,
 3. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2023. godinu,
 4. Informacija o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2023. godini:
 1. JU Opća Biblioteka Tešanj,
 2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,
 3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,
 4. JZU Opća bolnica Tešanj,
 5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
 6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
 7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
 8. JU Muzej Tešanj.

Napomena:

1. Edukacija vijećnika na temu: “Integritet vijećnika i sprečavanje korupcije ” će se održati isti dan s početkom u 13:15 sati u Sali Općinskog Vijeća, predavač Hojkurić Hamzalija, pomoćnik Načelnika za internu reviziju

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 08.06.2024. godine u 21,00 h i 09.06.2024. godine u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine