Nastavak radova na gradnji novog objekta škole u Medakovu

Općinski načelnik Suad Huskić i predstavnici izvođača radova, firme ELEZ CONSTRUCTION d.o.o. Tešanj i INTER d.o.o. Tešanj potpisali su danas ugovore za Nastavak izgradnje objekta OŠ 9. septembar u Medakovu – faza V i Rušenje dijela postojećeg objekta, te vanjsko uređenje.

Vrijednost ugovora je 918.321 KM, i u ovoj fazi radova predviđena je ugradnja stolarije, vanjska fasada, instalacije, kao i rušenje starog objekta i vanjsko uređenje.

Sredstva za realizaciju ove faze radova obezbijedili su Vlada ZDK i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, Općina Tešanj i Euroasfalt. Dosadašnje ulaganje u novi objekat škole u Medakovu od 2020. godine (sa novim ugovorima) je 2,35 miliona KM. Učešće Općine Tešanj je više od milion KM. Nadamo se da će nova školska godina u OŠ 9. septembar Medakovo početi u novom objektu, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

O Press Opcine