Nove usluge Ureda Tešanjka

Od četvrtka 9. maja u Uredu Tešanjka obavljat će se poslovi
-Matičara
-Ovjere
-Blagajne
i NOVO
-Prijem zahtjeva
-Katastar

Cilj je da sve vrste usluga koje pružaju šalter sale u zgradi Općine Tešanj i Ureda Jelah, građani sada imaju mogućnost obaviti i u Uredu Tešanjka, po principu sve na jednom mjestu.

O Press Opcine