Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja

Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalni hidrometeorološki zavod izdali su obavještenja o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za 02.07.2024. godine, kojim se prognozira porast vodostaja usljed obilnih padavina, lokalno vrlo jakog inteziteta i mogućih bujičnih poplava, ističući i područja slivova rijeka Usore i Bosne. Očekivani vrh vodnog vala prognozira se 02.07.2024. godine.

S obzirom na izdato obavještenje upozoravamo stanovništvo na cijelom području općine Tešanj, na moguću pojavu bujičnih poplava i povećanje vodostaja.

Dosadašnje bujične poplave su pokazale da vodotoci uzrokuju veliku materijalnu štetu, naročito u zonama plavljenja, prvenstveno pored vodotoka. S tim u vezi, neophodno je da stanovništvo, pravna i fizička lica preduzmu preventivne mjere zaštite od poplava koje se odnose na zaštitu stambenih i drugih objekata, zatim zaštitu životinja i zaštitu poljoprivredne i druge opreme, te je prema procjeni blagovremeno izmjeste iz ugroženog područja. Provjeriti izgrađene propuste, mostove i odvodnju oko objekata.

U skladu sa navedenim, preporučuje se redovno praćenje vodostaja svih vodotoka, te prema procjeni preduzimanje i drugih neophodnih mjera samozaštite od poplava u cilju spriječavanja ugrožavanja života i nastanka šteta. Ovo se posebno odnosi na stanovništvo u neposrednoj blizini vodotoka, sa ciljem izbjegavanja prilaženja obalama u slučaju porasta vodostaja, zbog mogućih erozija usljed djelovanja vode

Zbog najavljenih padavina, upozoravamo vozače motornih vozila na pojavu vode, pijeska i mulja na cesti, te da strogo vožnju prilagode uslovima na putu sa ciljem spriječavanja saobraćajnih nesreća i ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju. Izbjegavati korištenje motornih vozila u zoni plavljene površine, sa ciljem spriječavanja blokiranja vozila i ugrožavanja života. Izvršiti blagovremeno izmještanje vozila iz zone mogućeg plavljenja.

Napominjemo da je česta popratna pojava obilnijih padavina pojava klizišta, pa se upozorenje odnosi i na ovu pojavu na cijelom području općine.

Služba civilne zaštite će u saradnji sa nadležnim službama i institucijama pratiti hidrološko stanje na vodotocima u navedenom periodu i po potrebi preduzimati mjere u skladu sa stanjem na terenu.

O Press Opcine