Sloboda pristupa informacijama

U petak, 28. juna u Općini Tešanj je održana edukacija zaposlenika na temu Sloboda pristupa informacijama. Predavač je bila Ena Kljajić-Grgić, ekspert Agencije za državnu službu FBiH. Tokom edukacije razgovarano je o zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, ali je razgovarano i o konkretnim primjerima iz prakse sa kojima se uposlenici u Općini Tešanj svakodnevno susreću. Obuku je provela Agencija za državnu službu FBiH na zahtjev Općine Tešanj.

O Press Opcine