Edukacija administracije

Danas je sali Općinskog vijeća održana edukacija općinske administracije na temu “Mito i korupcija”. Predavač je bio Zlatko Muslija, dipl. pravnik, uposlenik policijske stanice Tešanj. Nakon održane prezentacije, predavanje je nastavljeno uz diskusiju i aktivno učešće uposlenika.

O Press Opcine