Javno – privatno partnerstvo

 

U organizaciji Kantonalnog ministarstva za privredu i predstavnika USAID SGIP – Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH, u Općini Tešanj su održane konsultacije koje su imale za cilj upoznavanja sa novim propisima u oblasti javno-privatnog partnerstva. Također, tokom sastanka, odvojeno je i vrijeme za diskusiju i sugestije po konkretnim projektnim idejama. Općinsko vijeće Tešanj je usvojilo godišnji i trogodišnji plan potencijalnih JPP projekata. Na listu projekata uključeni su samo potencijalni JPP projekti koji proizilaze iz jednog ili više sektora za koje je javni interes potvrđen strateško-planskom dokumentacijom.

 

Konsultacije su, u ime Ministarstva za privredu ZDK vodili Osman Buza i Dženita Hrgić, a u ime USAID SGIP Projekta Šemsa Alić. Konsultacije su bile namjenjene predstavnicima javnih tijela-organa uprave, javnih preduzeća i ustanova.

 

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

About Press Opcine