Lista

Uspjeh je loš učitelj.
On zavodi pametne ljude tako da misle da ne mogu izgubiti.

Bill Gates

Enciklopedijski definisano lista je podatkovna struktura koja se odlikuje linearnim rasporedom pripadajućih elemenata. Po svojoj prirodi, lista je najsrodnija nizu. Lista ima svoju veličinu, tj. broj elemenata. Na listu se može ubaciti novi elemenat ali se sa liste može bilo koji elemenat i izbaciti. Svakom elementu se može pristupiti preko rednog broja, tj. indeksa. Lista se može sastojati od elemenata različitih tipova, a može biti tipizirana, tj. imati ograničenje da svi pripadajući elementi moraju biti istog, unaprijed određenog, tipa. Ljudi se najčešće susreću sa raznim listama kandidata, listama lijekova, listama čekanja a zatim i listama najbogatijih, najslavnijih, najzločestijih…

Ne znam čija je ideja bila promovisanje liste nabogatijih na svijetu ali znam da nikada nije objavljena osobna lista najsiromašnijih. Najaktuelnija lista bogatih je Forbes lista istoimenog američkog časopisa. Trenutno je ne čelu Jeff Bezos sa 112 milijardi dolara, a npr. 211. mjesto u svijetu po visini bogatstva dijeli sedam osoba: Eli Brod (SAD), Michael Kadoorie (Hong Kong), Iskander Makhmutov (Russia), Frederik Paulsen (Švedska), Sun Hongbin (SAD) i Christy Walton (SAD) sa pojedinačnim bogatstvom od 7,3 milijarde dolara. Najmlađa osoba Alexandra Andersen (Norveška) na toj listi ima 21 godinu i nalazi se na 1650. mjestu sa 1,4 milijarde dolara a najstariji na listi je Chang Yun Chun (Singapur) sa 99 godina na 1284. mjestu i sa 1,9 milijardi dolara. Najbogatija žena je na 16. mjestu, Alice Walton (SAD) sa 46 milijardi dolara. Na tom spisku još nema nikog sa područja bivše Jugoslavije.

Kažu da nije grijeh biti bogat ali je veoma teško steći bogatstvo i sačuvati etičko djelovanje. Biti bogat ne bi trebao biti nikome cilj, nego tek sredstvo. Kao što kupiti auto ne bi trebao biti cilj (jer bi ga onda mogli ostaviti parkiranog ili ga voziti samo da bi se pokazivali drugima). Sticati kapital da bi društvo bolje i lakše funkcionisalo, da bi društvene institucije bile odgovarajuće, da bi bilo više reda i pravde u međusobnim odnosima i sklada sa prirodom, da bi kroz imetak pojedinca rasla snaga zajednice je veliki izazov ali i ispravan put. Sve drugo je privid, možda kratkotrajan osjećaj moći i užitka, ali bez smirenosti srca i duše. Imati osjećaj da se zbog bogatstva može neko potplatiti, potkupiti, riješiti nešto privilegijom nije za ponos. Ili imati neprincipijelan uticaj, ostvariti uticaj zahvaljujući bogatstvu a ne ispravnosti pristupa društvenim odnosima je podrivanje sopstvenog integriteta. Na grobljima i mezarjima Forbesova lista ne vrijedi ništa. I najbogatiji, i najsiromašniji, nalaze se tamo mnogo duže nego kada su “vladali” svijetom.

Forbesova lista svjetskih milijardera jeste stvarnost u kojoj živimo i ali ne bi trebao biti nikakv ideal. Čovjek je stvoren sa svrhom i ne bi trebao sam sebe bacati pod noge. Njemu su se poklonili meleci (anđeli) ali ne zbog materijalnog bogatstva.

Fuad Šišić
Raduša bb
7460 Tešanj

About Fuad Sisic

Komentariši